Conselhos são bons, mas...

Conselhos são bons, mas...

Conselhos são bons, mas não fazem milagre. É preciso agir para mudar.

Veja Também